සිව්වන වතාවටත් පැවැත්වීමට නියමිත අබුඩාබි T10 ක්‍රිකට් තරගාවලිය එලබෙන වසරේ ජනවාරි මස 28 වනදා සිට පෙබරවාරි මස 6 වන වන දා දක්වා පවැත්වීමට තීරණය කොට තිබේ. කණ්ඩායම් 8 ක සහභාගිත්වයෙන් මෙම තරගාවලිය පැවැත්වීමට සැලසුම් කොට ඇති අතර පිට පිට දෙවන වතාවටත් තරගාවලියේ නිල විකාශන අයිතිය සෝනි ආයතනය විසින් හිමි කරගෙන ඇත.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here