මෙයට පිළිතුරු පන්දුවාර 50 තරගයක් නම් පිළිතුරු 10 බව ක්‍රිකට් පිළිබඳව කිසි යම් හෝ දැනුමක් ඇති ඕනෑම අයෙකු දන්නා කරුණකි .. නමුත් මෙම සටහන මඟින් දක්වා ඇත්තේ ඊට එහා ගිය රසවත් සරල ගණිතමය සංකල්පයකි..

📍සීමිත පන්දුවාර තරඟයක් ලෙස පන්දුවාර 50 තරගයක් උපකල්පනය කරමු.. පන්දුවාර 50ක තරගයක එක් පන්දු යවන්නෙකු හට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි උපරිම පන්දුවාර සංඛ්‍යාව වන්නේ පන්දුවාර 10 කි… මෙය තීරණය කොට ඇත්තේ ඉනීමක ඇති පන්දුවාර සංඛ්‍යාව පහෙන් බෙදා එක් කොටසක් වන ලෙසටය.. [සරලව පැවසුවොත් පහෙන් එකකි..(1÷5) ] නැතිනම් 20%කි..

👉👉 එනම් 50 ÷ 5 = 10

📌️ICC නීති හා රෙගුලාසි අනුව මෙය මෙසේ නිර්වචනය කොට ඇත..👇

✔ Law 12.6 Number of Overs per Bowler

📍No bowler shall bowl more than 10 overs in an innings.

📍In a delayed or interrupted match where the overs are reduced for both teams or for the team bowling second, no bowler may bowl more than one-fifth of the total overs allowed.

📍Where the total overs is not divisible by 5, one additional over shall be allowed to the maximum number per bowler necessary to make up the balance.

👉 මේ අනුව 20- 20 තරඟයකදී නම් එක් පන්දු යවන්නෙකුට යැවිය හැකි උපරිම පන්දු වාර සංඛ්‍යාව තීරණය වනුයේ 20 ÷ 5 = 4 යන්න පදනම් කොට ගෙනය…

❓❓❓ නමුත් වර්ෂාව හේතුවෙන් ඉනිමක පන්දුවාර සංඛ්‍යාව 38 දක්වා අඩු කලා යැයි උපකල්පනය කරන්න.. එවිට එක් පන්දු යවන්නකු ට යැවිය හැකි පන්දුවාර සංඛ්‍යා තීරණය වන්නේ කෙසේද ????

👉38 යනු නිවැරදිව පහෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාවක් නොවේ..( දසමස්ථානයන් බිංදුවක් වන ලෙස) මෙවිට සිදු කරනුයේ ඊට පෙර ආසන්නයේම ඇති පහෙන් බෙදෙන සංඛ්‍යාව ගෙන ( 38 ට පෙර 5 න් බෙදෙන අඩුම සංඛ්‍යාව වනුයේ 35 වේ..) එය 5න් බෙදීම වේ..

✔✔ එනම් 35 ÷ 5 = 7 ලෙස පිළිතුර ලැබේ.

📌️👉 නමුත් තවත් පන්දුවාර තුනක් ඉතිරි වේ… මෙය සමසේ එක් පන්දු යවන්නකුට 1 බැගින් ඉන් අනතුරුව තිදෙනෙකු අතර බෙදා දෙයි..

මේ අනුව උපරිම පන්දුවාර 8( 7+1 , 7+1 ,7+1) බැගින් පන්දුවන්නන් තිදෙනෙකුටද , උපරිම පන්දුවාර 7 බැගින් පන්දු යවන්නන් 2 කුටත් පන්දුවාර 38 බෙදනු ලැබේ…

8×3 = 24
7 ×2 =14
24 + 14 = 38 ලෙස පන්දුවාර සංඛ්‍යාව සම්පූර්ණ වෙයි..✔

📍 තවත් අවස්ථාවක් නම් තරගයේ පන්දුවාර 20ක් ක්‍රියාත්මක වන මොහොතේ තරඟයට වර්ෂාව ඇද හැලුනා යැයි උපකල්පනය කරන්න..

👉 මෙම පන්දුවාර 20 මේ දක්වා පන්දු යවන්නන් සිවු දෙනකු ( A , B ,C ,D) විසින් මෙසේ ක්‍රියාත්මක කොට ඇති අවස්ථාවක ,

A පන්දුවාර 7 යි.
B පන්දුවාර 7 යි.
C පන්දුවාර 3 යි.
D පන්දුවාර 3 යි.

වර්ෂාවෙශාවෙන් පසුව නැවතත් තරගය ආරම්භ වන විට දී තරගය පන්දුවාර 32ක් දක්වා අඩු කර ඇත්නම් එක් පන්දු යවන්නෙකුට යැවිය හැකි උපරිම පන්දුවාර සංඛ්‍යාව මෙසේ තීරණය වේ.

📍👉 පන්දුවාර 32 දශමස්ථාන බිංදුවක් වන ලෙස නිවැරදිව පහෙන් නොබෙදේ..

✔ ඒ අනුව 32 ට අඩුවෙන් ආසන්නයේම ඇති නිවැරදිව පහෙන් බෙදෙන ආසන්න අඩුම සංඛ්‍යාව සංඛ්‍යාව ලබා ගනී…

📌️ එනම් තිහ 5න් බෙදයි.. එවිට එක් පන්දු යවන්නෙකුට ක්‍රියාත්මක කළ හැකි උපරිම පන්දුවාර සංඛ්‍යාව වන්නේ ,
30 ÷ 5 = 6 වේ…

✔ මෙවිට තවත් පන්දුවාර 2ක් ඉතිරි වේ… එය පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් අතර සමසේ එක් පන්දු යවන්නෙකුට එක බැගින් බෙදන අතර ,

👉 එවිට පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙකු හට උපරිම පන්දුවාර 7 බැගින් හා පන්දු යවන්නන් තිදෙනකුට උපරිම පන්දුවාර 6 බැගින් හිමි වේ .

7 × 2 = 14
6 × 3 = 18

18 + 14 = 32….✔

🏃 මේ අවස්ථාව වන විට A හා B පන්දු යවන්නන් දෙදෙනා පන්දුවාර 7ක් ක්‍රියාත්මක කොට අවසන් බැවින් ඔවුන් දෙදෙනාට නැවතත් මෙම තරගය තුළ පන්දු යැවිය නොහැක…

👉 මේ අනුව ඉතිරි පන්දුවාර 12 ( තරගයට පන්දුවාර 20 දී වර්ෂාව ඇදහැලී තිබුණි) A හා B යන පන්දු වන්නන් නොමැති ව ක්‍රියාත්මක කළ යුතුය.

✔✔✔ මෙහි සදහන් කොට ඇත්තේ තරගයක් තුළ යොදා ගත හැක්කේ පන්දු යවනන් 5 දෙනෙකු පමණක් යන්න බව නොවේ.

– චානක මධුසාගර –

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here